Estrich, aljzatbeton készítés

Estrich réteg, aljzatbeton réteg – A padlószerkezet azon rétege, amely a járófelület közvetlen aljzatául szolgál. Az esztrich az aljzathoz tapadóhíddal (kötőesztrich), vagy elválasztó, ill. szigetelő réteg közbeiktatásával (csúszó-, ill. úsztatott esztrich) kapcsolódik. Az esztrichrétegnek számos mûszaki feltételnek (pl. legyen egyenletes, sík, kopásálló, tömör, szilárd, rugalmas, jó hővezető-képességû (padlófûtésnél fontos), nem éghető stb.) szükséges megfelelnie. Átveszi és elosztja a padló-szerkezet felületét érő terheket.

A munka kivitelezése

Estrich, aljzatbeton készítés Helyszínen estrichboy segítségével 0-4-es szemcsenagyságú sóderből, cementből és különböző adalékanyagokból estrich betont készítünk amit gumicsöveken keresztül pumpálunk az épületbe. Legyen a kivitelezés helye csarnok, családi ház, társasház, irodaház, pince vagy épp a 9. emelet gyorsan és biztonságosan kímélve a padlófűtés csöveket, és egyéb más szerelvényeket, juttatjuk az estrichet a bedolgozás helyére.

A tökéletesen vízszintes és kopásálló végeredmény érdekében, az aljzatbeton tömörítését és lehúzását követően simítógéppel átsimítjuk a felületet. Garanciát vállalunk, hogy az általunk kivitelezett aljzatbetont, estrichbetont járólapozás és más kopófelület elhelyezése előtt nem kell drága aljzatkiegyenlítők felhasználásával kiegyenlíteni. Az estrich száradást követően azonnal burkolható!

Estrich, aljzatbeton készítés Estrich, aljzatbeton készítés Estrich, aljzatbeton készítés

Az elkészült burkolható estrich, aljzatbeton

Az elkészült burkolható estrich, aljzatbeto

Estrich, aljzabeton típusok

Kötő cementesztrich réteg

A fogadó szerkezet felülete az érvényes szabványoknak meg kell feleljen. Követelmény továbbá, hogy szilárd, pormentes, az alaptól elváló festék-, illetve ragasztómaradványoktól mentes, tiszta és megfelelő keménységû legyen. Ha a fogadó szerkezet felülete nem tiszta, maradványokkal borított, nagy nyomású tisztítóval le kell tisztítani, vagy le kell marni. Fontos, hogy a fogadó szerkezet felülete nyitott pórusú, megfelelően érdes és repedésektől mentes legyen. Ha a fogadó szerkezetben repedések vannak, nem zárható ki, hogy azok a cementesztrich rétegben is megjelennek. Ebben az esetben célszerû csúszó, vagy úsztatott esztrich réteget készíteni. A fogadó szerkezeten nem futhatnak gépészeti vezetékek és kábelek. Ha ennek a feltételnek a teljesülését a körülmények nem teszik lehetővé, a fedő cementesztrich réteg minimális vastagságát a vezetékek magasságán felül kell figyelembe venni, illetve előre el kell készíteni könnyûbetonból (polisztirol beton) a kiegyenlítő réteget. A cementesztrich réteg és a fal közötti hanghidak kialakulását a falak és a felmenő épületrészek mentén min. 5 mm vastagságú peremszigetelő Sáv elhelyezésével szükséges megoldani.

Csúszó cementesztrich réteg

A fogadó szerkezetnek az érvényes szabványoknak meg kell feleljen, követelmény továbbá, hogy szilárd, pormentes, az alaptól elváló részektől mentes legyen. Megfelelő simaságúnak kell lennie, az esetleges helyi egyenetlenségeket és réseket pedig előre ki kell egyenlíteni. A fogadó szerkezet felületén nem lehetnek kiemelkedő részek, továbbá nem lehetnek rajta vezetékek. A fogadó szerkezet felületén lévő éles kiugrásokat le kell csiszolni. A fogadó aljzat kiegyenlítéséhez, illetve a vezetékek beágyazásához a könnyûbeton a megfelelő anyag. Az előkészített aljzat teljes felületére kerül az elválasztó réteg, a Esztrich Fólia. Az elválasztó fóliával szemben támasztott követelmények: megfelelő vastagságúnak kell lennie és maximális mértékben csökkentenie kell a fogadó aljzat és a cementesztrich réteg közötti súrlódást minden stádiumban ellenállónak kell lennie a cementesztrich egyes alkotói által gyakorolt vegyi hatásokkal szemben és azokkal nem léphet kémiai reakcióba az elválasztó réteg nem ráncolódhat, mert a ráncok gyengítik a cementesztrich réteg vastagságát és ez által repedések keletkezhetnek. Az egyenetlen, nem tiszta és rossz minőségû aljzatok esetén két elválasztó réteg alkalmazása ajánlott annak érdekében, hogy a súrlódás maximálisan csökkenthető és megakadályozható legyen, hogy az aljzattal szilárd kötés jöjjön létre. A fólia leterítésénél ügyelni kell annak precíz és ráncoktól mentes lefektetésére. Az egyes fóliasávokat vízálló szalaggal kell összeragasztani. A fólia esetleg megfelelő átfedéssel is lefektethető úgy, hogy a friss esztrich réteg nedvessége ne juthasson a fólia alá. A fektetésnél arra kell ügyelni, hogy a peremszigetelő sávhoz tartozó fólia megfelelően kerüljön rá az elválasztó fólia fölé, és azok kapcsolódása vízhatlan legyen. A fóliának a peremszigetelő sávhoz érő szélét derékszögben meg kell hajlítani úgy, hogy alá levegő ne kerüljön. Ugyanígy derékszögben kell meghajlítani a szélső fóliasávot a helyiség sarkainál ügyelve arra, hogy légrés ne keletkezhessen. A sáv rögzítése a falhoz mechanikus módon (kapoccsal) vagy ragasztással történhet. A sáv magasságát úgy kell megválasztani, hogy az a koptató réteg szintje fölé érjen (különösen rideg koptató réteg esetén). A kilógó részt csak a végleges koptató réteg kialakítása után lehet eltávolítani.

Úsztatott cementesztrich réteg

Szigetelő réteg – hőszigetelő, vagy lépéshang szigetelő lemezekkel.Az aljzat az érvényes szabványoknak meg kell feleljen, követelmény továbbá, hogy szilárd, pormentes, az aljzattól elváló szennyeződésektől mentes, tiszta és megfelelően zárt legyen. Amennyiben a hőszigetelés magasabb követelményeknek kell megfeleljen, az aljzat teljes területére Hőszigetelő Lemezeket kell fektetni. A szigetelőréteg esetleg más szigetelőlemezek (ásványi hőszigetelő lemezek) felhasználásával is kialakítható. Ügyelni kell azonban arra, hogy megfelelő összenyomódási tényezőkkel rendelkező anyagot válasszunk. Olyan terméket kell tehát használni, amelyet annak gyártója kifejezetten padlóra javasol. A szigetelőlemezeket a helyiség teljes felületén szorosan egymás mellé helyezve kell lefektetni, hogy a lemezek, illetve a lemezek és a határoló falak között ne keletkezhessenek rések. A szigetelőrétegben szintén elvezethető minden esetleges gépészeti vezeték. Az ily módon előkészített aljzat teljes felületére kerül rá a Esztrich Fólia. A csúszóesztrich réteghez hasonlóan ebben az esetben is lehet szigetelő fóliát, vagy esetleg más megfelelő fóliát használni helyette, ám a beépítendő fóliának meg kell felelnie a csúszóesztrich réteggel szemben támaszott követelményeknek. A lefektetett fóliának nem szabad ráncosnak lennie. Az egyes fóliasávokat vízálló szalaggal szükséges összeragasztani. Az úsztatott esztrich esetén nem ajánlott a fóliasávokat egymásra csúsztatva elhelyezni. Az esztrichréteg függőleges és felmenő épületelemektől való elválasztását Peremszigetelő Sávval kell megoldani. A fektetésnél arra kell ügyelni, hogy a peremszigetelő sávhoz tartozó fólia megfelelően kerüljön rá az elválasztó fólia fölé, és azok kapcsolódása vízhatlan legyen. A fóliának a peremszigetelő sávhoz érő szélét derékszögben meg kell hajlítani úgy, hogy alá levegő ne kerüljön. Ugyanígy derékszögben kell meghajlítani a szélső fóliasávot a helyiség sarkainál ügyelve arra, hogy légrés ne keletkezhessen. Amennyiben a padlónak jobb hangszigeteléssel kell rendelkeznie, az alapra elasztikus, lépéshang szigetelő réteget kell fektetni.

Styropor betonkészítés

Polisztirolbeton („EPS-Leichtbeton”, „Styropor-Beton”)

Polisztirolbeton A polisztirolbetonok adalékanyaga expandált polisztirol gyöngy vagy hulladék jellegű, expandált polisztirolhab csomagolóanyag őrleménye. A gyöngyök a hőkezeléses duzzasztási eljárás során nyerik el eredeti szemcseméretüknek a kb. 40-szeresét, azaz a 2-5 mm közötti jellemző átmérőt. A duzzasztott anyag halmazsűrűsége ~12 kg/m3, így pl. 10 m3 habosított polisztirolgyöngy súlya ~125 kg, melyből ~8 m3 beton készíthető. A hulladék csomagolóanyag alapú őrlemények halmazsűrűsége hasonló, bár a felhasznált alapanyagtól függően esetenként elérheti a 25 kg/m3-t is. Az őrlési technológiát általában úgy állítják be, hogy a 2-8 mm szemcseméretek közötti folytonos szemmegoszlású őrlemény adódjon.

A munkafolyamat

az alapanyag styropor betonozás elött styropor beton pumpálása a munkaterületre munka közben az elkészült styropor szigetelés A polisztirolbetonok egy vagy két ütemben készülhetnek. Az egy ütemben való készítésnél gravitációs vagy kényszerkeverőben előkészített, felületaktív anyagokkal, esetenként műanyagdiszperzióval kevert cementtejhez adagolják a műanyaghab pelyheket. A betongyárban vagy az építéshelyszínen így készre kevert anyagot dolgozzák be. A két ütemben történő készítés során az első ütemben a felaprított habanyag pelyheket vagy gyöngyöket egy kényszerkeverőben vékony rétegű adalékszeres cementtejjel burkolják be (pl. Prottelith-Ausztria, WIED-Ausztria, BauMix-Ökocell drazsír-Magyarország, stb.), vagy önmagában az adalékszer vizes oldatával felületkezelik (pl. Austrotherm AT-KA, Nuovo Pronto IsolbetonOlaszország stb.), esetleg a felületaktív anyag vizes oldatában elkevert pigmenttel vonják be (pl. Socotec-Polys Beto-Franciaország, BST-Lighweight Concrete Aggregate-Ausztrália stb.). Az így kapott és zsákolt könnyűbeton adalékanyagot azután a felhasználás helyszínén vagy a betongyárban – azaz a második ütemben – megfelelő menynyiségű vízzel és cementtel esetleg még homokkal is keverik, hogy a kívánt célnak megfelelő tulajdonságú könnyűbeton készüljön. Adalékszeres cementtejjel általában a polisztirolhab őrleményeket burkolják be, melyek halmazsűrűsége gyártótól függően 50-100 kg/m3 közötti, míg az adalékszerek vizes, esetlegpigmentált oldatával általában a gyöngyöket vonják be, melyek halmazsűrűsége így 25-30 kg/m3 körülire adódik. A nagyobb halmazsűrűségű anyagok előnye, hogy az építéshelyszíni adagolás során a szélre, huzatra nem érzékenyek, míg a könnyebb anyagok esetenként „beterítik” az építkezés környékét. Az elérni kívánt funkciótól függően péphiányos vagy túltelített a könnyűbeton keverék. A hőszigetelő és kitöltő céllal készülő péphiányos polisztirolbetonoknál (γ=160-400 kg/m3) egyazon testsűrűséghez tartozó összetételek közül a kisebb cementtartalmúak rendelkeznek nagyobb szilárdsággal, ami arra utal, hogy a nagyobb tömörítésű polisztirolhabszemcsés adalékanyagváz kisebb cementtartalom mellett is nagyobb ellenállást mutat az összenyomódással szemben, mint a kevésbé tömörített, de nagyobb cementtartalmú összetétel. 200-600 kg/m3 testsűrűségű perlitbeton padlásfödémeken, nem járható lapos tetőkön, családi házaknál és közintézményeknél alkalmazható a γ = 200-300 kg/m3-es péphiányos hőszigetelő polisztirolbeton, melyet akár pneumatikus esztrichszivattyúval (estrichboy-al), akár házi betonkeverővel el lehet készíteni. Egy házilagosan is elkészíthető, 1 napos korban már lépésálló, péphiányos hőszigetelő polisztirolbeton 1 m3 bedolgozott mennyiségre vonatkozó összetétele: polisztiroldarálék (Ø 2-10 mm): 1150 ± 50 ℓ víz: 80 ± 5 ℓ felületaktív anyag: 65 ± 5 cm3* CEM II 32.5 cement: 150 kg *A felületaktív anyag adagolása max. 10 cm3 méréshatárú injekciós tűvel célszerű. Fenti könnyűbeton friss testsűrűsége 240 kg/m3, légszáraz testsűrűsége 190 kg/m3, mért hővezetési tényezője λ≤0.05 W/mK, a 10% összenyomódáshoz tartozó nyomófeszültség R10%=0.14 N/mm2 (140 kN/m2). A könnyűbeton felületét a bedolgozást követő fél órán belül PE-fóliával vagy simító habarccsal takarni kell. A francia Socotec cég 500, 900 és 1200 kg/m3 testsűrűségben, tehát esetenként péphiányos, esetenként pedig túltelített kivitelben javasolja a polisztirolbetonok készítését. A cement és a vízadagolásra a testsűrűségtől függetlenül 400 kg/m3-t, ill. 160 liter/m3-t javasolnak. A felületkezelt polisztirolhabszemcsék és a homok adagolásának változtatásával állítják be a kívánt testsűrűséget. A fenti testsűrűségekhez rendre 2.2; 2.7 ill. 4.0 N/mm2 28 napos nyomószilárdságot rendelnek, normál kötésű CEM II 32,5 jelű cementek alkalmazása esetén. A gyors szilárdulási és burkolhatósági igények teljesítéséhez a Socotec cég a Weber & Broutin, valamint a Mapei céggel együttműködve gyorsan szilárduló 1000 kg/m3 testsűrűségű túltelített könnyűbetont fejlesztett ki, melyhez egyik esetben a Mapei cég gyorskötésű Mapecem esztrichcementjét és helyszíni homokadagolást, a másik esetben a Weber & Broutin cég készre kevert zsákos Niveplus szárazhabarcsát adagolták. Megállapították, hogy a friss könnyűbeton 3/8 Szerző: Spránitz Ferenc, lektorok: Sántha Béla és Frank Ferenc Könnyűbetonok a padozatokban 20-30 percig bedolgozható, 2-4 óra múlva járható, a 24 órás korban mért nedvességtartalom 2-3%, a 2 napos nyomószilárdság > 2.5 N/mm2 Az alkalmazástechnikai útmutatóban a francia Socotec cég az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

  • minimális készítési vastagság 5 cm
  • úsztatott padló esetén min. 60 kg/m2 felületi tömeg (6 cm vtg.) szükséges ahhoz, hogy egy 15 mm vastag ásványgyapot anyagú táblás szigeteléssel együtt biztonságosan teljesíthetők legyenek a lakásokra, irodákra előírt lépéshangszigetelési követelmények;
  • készítés közben védeni kell a napsütéstől, huzattól.

Estrich

aljzatbetonozás

Estrich aljzatbetonozás

Esztrich, aljzatbeton az a beton réteg, amely közvetlenül a burkolatok alá kerül kivitelezésre, Helyszínen összekevert cement, osztályozott sóder, vegyszeradalék hozzáadásával.

Részletek »

Styropor

betonkészítés

Styropor betonkészítés

Az adalékanyag-keverék összetétel jelentősége a beton minősége és ára szempontjából. Az adalékanyagok jól megválasztott keverési arányával az azzal készült betonok legfontosabb jellemzőit előre megalapozzuk.

Részletek »